Demokratik Hilafete Doğru

YAZAN: CEVDET IŞIK Kitap kritikleri/eleştirileri dendiği zaman, hadd-i zatında oldukça önemli ve ciddi bir uğraş akla gelmelidir. Çünkü kitap dediğimiz ürün elde edilirken, vücuda getirilirken, yani yazılırken son derece zahmetli badireler aşılmaktadır. Belki bedensel/fiziksel manada somut bir eylemlilik yok ise de -ki vardır- zihinsel, düşünsel ve ruhsal manada soyut gel-gitlerin haddi hesabı yoktur. Aslında yazı…

İnsanın Değersizlik Üzerinden Değerlendirilmesi: Hamburger Medeniyeti

YAZAN: CEVDET IŞIK İnsanı zihnen köreltmek/körleştirmek, insanın kullanışlı hale gelmesinde yani köleleşmesinde modern zamanlarda izlenen önemli bir yol olmuştur hep. Kadim dönemlerdeki, gerek insanlara ve gerekse coğrafyalara yönelik, metazori köleci kolonyalist külfetli ilişiler ağı; yerini, bilgiden güç devşirmek yoluyla zihinsel yapılar üzerinde etkide bulunmak ve kontrol altına almak gibi, daha külfetsiz ilişkiler ağına terk etmiş…