Yoldan Düşüren Afetler: ‘’Sekülerliğin Biçimleri”

YAZAN: CEVDET IŞIK Hayatı yaşıyor olmanın insan için emarelerinden söz ederken farklı değerlendirmelerde bulunuruz. Kimimiz biyolojik canlılığı, hayat için yeterli görebilir. Kimimiz de biyolojik canlılığa ilaveten zihinsel, düşünsel, ruhsal canlılığı da hayatı yaşıyor olmanın koşulları arasında sayabilir. Bütün bu farklı durumlarda, farklı değerlendirmelerde bulunmanın garipsenecek bir tarafı olmamalıdır. Zira her insanın sahip olduğu bakış açısı…

Cesur Yeni Dünya

YAZAN: AHMET HAKAN ÇAKICI Kara Ütopya roman tarzında yazılan eserler içinde en çok öne çıkan iki eserden biri, “Cesur Yeni Dünya”. 1932 yılında ilk kez yayınlanan eser, rakibi George Orwell’in “1984” romanından 17 sene önce yazılmış olmasına rağmen, özellikle 2000’lerden sonra çok daha popüler hale geldi. Sanırım, buna sebep Huxley’in geleceğe yönelik öngörülerinin daha isabetli…