Amacımız

Bütün bir insanlık olarak medya tarafından, tüketim olgusu tarafından, eğlence sektörü tarafından sürekli olarak uyuşturulmakta ve nihayet bir tüketim nesnesine dönüştürülmekteyiz. Tek tipçi beğenilerimiz, ilgilerimiz olduğu gibi, düşüncelerimiz de tek tipleşmekte. Haber almak için başvurduğumuz medya, bizi asıl haberdar olmamız gerekenlerden uzaklaştırmakta, belki hiçbir zaman gündeme almamamız gereken konuları bize sunmakta. Ayrıntıları konuşmaktan dolayı, asılları konuşmaya, tartışmaya fırsat bulamamaktayız.

Entelektüel Bilinç İşçiliği Atölyesi’ndeki temel amacımız; konuşulmayanı konuşmak, görülmeyeni görmek, söylenmeyeni dile getirmektir. Bunu yapmak, kimse ile kavga edeceğimiz anlamına gelmemekte, bilakis iyi niyetli herkesi kucaklayıcı bir söylemle hareket etmemiz gerektiğini en başta bize hatırlatmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek adına yapmamız gereken en önemli faaliyetin ise okumak olduğunu düşünüyoruz. Bilinçli, nitelikli bir okuma sürecinin sonunda ortaya çıkan fikirlerin müzakeresi ile birlikte; ayrıntıları değil, asıl bakmamız ve görmemiz gereken noktaları görebileceğimizi umut ediyoruz.