Biz kimiz

Biz, postmodern dünyanın ötekileriyiz. İnsan hakları ve özgürlük söylemlerinin kendilerini kapsamadığı, sayılardan ve istatistikten ibaret görülen, “üçüncü dünya” ve “az gelişmiş” şeklinde tanımlanan; buna karşılık Batı merkezli tüm bu tanım ve yaklaşımları reddedip insan onurunu savunanlarız.

Her türlü fuhşiyat ve münkeratın halk tarafından makul, iktidarlar tarafından makbul kabul edildiği bir çağda, “fe eyne tezhebun”, “bu gidiş nereye?” mesajına kendisini muhatap görenleriz.

Aydınlanma zihniyetinin mutlaklaştırdığı yöntemlerin bütün bir insanlığı felakete sürüklediğini gören, buna karşı sesini yükseltenlere omuz veren, her zaman fıtri ve insani yöntemleri savunanlarız.

Hiçbir vakfa, derneğe, gruba, şahsa ait olmayan, kendisini insanlığa ve İslam milletine nispet eden, bunun gerektirdiği sorumlulukları almaya gayret eden gönüllüleriz ve kendimizi bilinç işçileri olarak tanımlamaktayız.