Biz kimiz

Biz, postmodern dünyanın ötekileriyiz. İnsan hakları ve özgürlük söylemlerinin kendilerini kapsamadığı, sayılardan ve istatistikten ibaret görülen, “üçüncü dünya” ve “az gelişmiş” şeklinde tanımlanan; buna karşılık Batı merkezli tüm bu tanım ve yaklaşımları reddedip insan onurunu savunanlarız. Her türlü fuhşiyat ve münkeratın halk tarafından makul, iktidarlar tarafından makbul kabul edildiği bir çağda, “fe eyne tezhebun”, “bu…

Amacımız

Bütün bir insanlık olarak medya tarafından, tüketim olgusu tarafından, eğlence sektörü tarafından sürekli olarak uyuşturulmakta ve nihayet bir tüketim nesnesine dönüştürülmekteyiz. Tek tipçi beğenilerimiz, ilgilerimiz olduğu gibi, düşüncelerimiz de tek tipleşmekte. Haber almak için başvurduğumuz medya, bizi asıl haberdar olmamız gerekenlerden uzaklaştırmakta, belki hiçbir zaman gündeme almamamız gereken konuları bize sunmakta. Ayrıntıları konuşmaktan dolayı, asılları…

Yöntemimiz

Entelektüel Bilinç İşçiliği Atölyesi, tamamen gönüllülük esasına dayalı bir oluşumdur. Türkiye’nin farklı şehirlerinde ikamet eden gönüllülerimiz tarafından her ayın ilk Pazar günü, o aya ait kitabı okuyanların bir araya gelip istişare edebileceği etkinlikler düzenlenmektedir. Bunun yanında bu etkinliklere katılım imkânı bulamayan veya bulunduğu şehirde/yakınında etkinlik düzenlenmeyen fakat kitabı okumuş olan kişiler için Whatsapp üzerinden oluşturulacak…