Demokratik Hilafete Doğru

YAZAN: CEVDET IŞIK Kitap kritikleri/eleştirileri dendiği zaman, hadd-i zatında oldukça önemli ve ciddi bir uğraş akla gelmelidir. Çünkü kitap dediğimiz ürün elde edilirken, vücuda getirilirken, yani yazılırken son derece zahmetli badireler aşılmaktadır. Belki bedensel/fiziksel manada somut bir eylemlilik yok ise de -ki vardır- zihinsel, düşünsel ve ruhsal manada soyut gel-gitlerin haddi hesabı yoktur. Aslında yazı…