İnsanın Değersizlik Üzerinden Değerlendirilmesi: Hamburger Medeniyeti

YAZAN: CEVDET IŞIK İnsanı zihnen köreltmek/körleştirmek, insanın kullanışlı hale gelmesinde yani köleleşmesinde modern zamanlarda izlenen önemli bir yol olmuştur hep. Kadim dönemlerdeki, gerek insanlara ve gerekse coğrafyalara yönelik, metazori köleci kolonyalist külfetli ilişiler ağı; yerini, bilgiden güç devşirmek yoluyla zihinsel yapılar üzerinde etkide bulunmak ve kontrol altına almak gibi, daha külfetsiz ilişkiler ağına terk etmiş…