Yoldan Düşüren Afetler: ‘’Sekülerliğin Biçimleri”

YAZAN: CEVDET IŞIK Hayatı yaşıyor olmanın insan için emarelerinden söz ederken farklı değerlendirmelerde bulunuruz. Kimimiz biyolojik canlılığı, hayat için yeterli görebilir. Kimimiz de biyolojik canlılığa ilaveten zihinsel, düşünsel, ruhsal canlılığı da hayatı yaşıyor olmanın koşulları arasında sayabilir. Bütün bu farklı durumlarda, farklı değerlendirmelerde bulunmanın garipsenecek bir tarafı olmamalıdır. Zira her insanın sahip olduğu bakış açısı…

Cesur Yeni Dünya

YAZAN: AHMET HAKAN ÇAKICI Kara Ütopya roman tarzında yazılan eserler içinde en çok öne çıkan iki eserden biri, “Cesur Yeni Dünya”. 1932 yılında ilk kez yayınlanan eser, rakibi George Orwell’in “1984” romanından 17 sene önce yazılmış olmasına rağmen, özellikle 2000’lerden sonra çok daha popüler hale geldi. Sanırım, buna sebep Huxley’in geleceğe yönelik öngörülerinin daha isabetli…

İnsan Tanrılaşırsa Ne Olur?

YAZAN: CEVDET IŞIK Haddini bilmemenin bir sonucu olarak insan, tarih boyunca aşağılayıcı, küçük düşürücü çok değişik konum ve özelliklerin sahibi olmuştur. Beyhude çabaların bir neticesi olarak ibretlik levhalar oluşturan söz konusu hadsizliklerden insanların gereken dersleri çıkarttığını söylemek, ne yazık ki mümkün değildir. İnsanın ‘insan’ kalma sorunu insanlık tarihinin en önemli sorunudur. Bunun en önemli nedeni…

Demokratik Hilafete Doğru

YAZAN: CEVDET IŞIK Kitap kritikleri/eleştirileri dendiği zaman, hadd-i zatında oldukça önemli ve ciddi bir uğraş akla gelmelidir. Çünkü kitap dediğimiz ürün elde edilirken, vücuda getirilirken, yani yazılırken son derece zahmetli badireler aşılmaktadır. Belki bedensel/fiziksel manada somut bir eylemlilik yok ise de -ki vardır- zihinsel, düşünsel ve ruhsal manada soyut gel-gitlerin haddi hesabı yoktur. Aslında yazı…

İnsanın Değersizlik Üzerinden Değerlendirilmesi: Hamburger Medeniyeti

YAZAN: CEVDET IŞIK İnsanı zihnen köreltmek/körleştirmek, insanın kullanışlı hale gelmesinde yani köleleşmesinde modern zamanlarda izlenen önemli bir yol olmuştur hep. Kadim dönemlerdeki, gerek insanlara ve gerekse coğrafyalara yönelik, metazori köleci kolonyalist külfetli ilişiler ağı; yerini, bilgiden güç devşirmek yoluyla zihinsel yapılar üzerinde etkide bulunmak ve kontrol altına almak gibi, daha külfetsiz ilişkiler ağına terk etmiş…